MERX Living


Genom nära samarbete med kommuner och noga utvalda leverantörer bygger vi
livsstilsboenden med social och miljömässig hållbarhet, detta kallar vi MERX Living.

Äldre ska ha möjlighet att välja ”rätt” boende utifrån sin livsstil.