Merx Construction


Vi utvecklar unikt koncept för nybyggnation av äldreboenden.

Genom nära samarbete med kommuner, vårdföretag och noga utvalda leverantörer bygger MERX CONSTRUCTION livsstilsboenden med social och miljömässig hållbarhet.

Äldre ska ha möjlighet att välja ”rätt ” boende utifrån sin livsstil.