Omvärldsförändringarna skapar unika möjligheter för produktion och utvecklande av äldreboenden.
Antalet äldre ökar och kommer att fortsätta göra det ytterligare framöver. Många kommuner behöver
nya äldreboenden, för äldre med biståndsbeslut från kommunen, och idag byggs det inte tillräckligt
för att möta dagens och framtidens behov.