Livsstilsboenden


Vi projekterar, finansierar och bygger äldreboenden i kommuner med lämplig demografi och behov av nya enheter.

Konceptet bygger på ett standardiserat byggande och en effektiv byggprocess med egen projektledning.
Utgångspunkten för vårt byggande är ett livsstilsboende bestående av 54 platser.