Kaserner, Presterud


Vi utvecklar Presterud och de ursprungliga kasernbyggnaderna i sin parkmiljö till en levande stadsdel.

Potential för bostäder

Efterfrågan på hyresrätter i Kristinehamn är stor och bedöms öka. I Presterud är du nära bostaden och arbetsplatsen. Nära förskola, skola, fritidsaktiviteter och service. Här är du nära naturen med skog och sjö men du är också nära

Kristinehamns stadskärna. Läget är vackert, atmosfären är lugn och gemytlig. Genomförandet sker etappvis och beräknas pågå under en period på cirka tre år. Första etappen påbörjas under hösten 2018.

För mer information kontakta oss på 010-160 98 90, info@merxfastigheter.se

 

DCIM100MEDIADJI_0103.JPG

Presterud är beläget nära Vänerskärgården, cirka 2 kilometer sydväst om centrala Kristinehamn. Området mellan Presterud och den s k Picassoskulpturen är sedan ett antal år föremål för bostadsexploatering, både förtätning och nyexploatering.